G Clef Music Studio Pattaya

สถาบันดนตรี จีเคล็ฟ สอนเดนตรี สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป เพื่อพัฒนา ทักษะด้านความรู้ และสร้างเสริมจินตนาการ ด้วยดนตรีที่หลากหลาย เช่น เปียโน กีต้าร์ ขับร้อง กลอง ทฤษฏีดนตรี บัลเล่ต์ ดนตรีสำหรับเด็ก ดนตรีไทย ฯลฯ โดยดำเนินการสอนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล และสอบวัดมาตรฐานจาก Trinity College London ประเทศอังกฤษ ทางสถาบันยังมีมีห้องฝึกซ้อมดนตรีที่ได้มาตรฐาน และห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาด 100 ที่นั่ง พร้อมแกรนด์เปียโนไว้คอยบริการอีกด้วย

IG Center Pattaya
G Clef Music Studio

โรงเรียนนี้ดำเนินหลักสูตรเพื่อสอบ
การสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ

พิเศษสุด หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี
เรามีหลักสูตร  ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ที่เน้นพื้นฐานด้านการฟัง การร้อง และเล่นผ่านเครื่องดนตรี Colour Bells และเปียโน เพื่อให้เข้าใจจังหวะ ทำนอง เสียงประสาน เพิ่มความมั่นใจและกล้าแสดงออกสำหรับน้องๆ หนูๆ

เปียโนเบื้องต้นกลุ่ม  สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ขวบ ( ดนตรีเด็กเล็ก ลิตเติ้ลโมสาท Music for Little Mozart )
Music for little Mozart เนื้อหาการเรียนเปียโนผ่านเรื่องราวของเจ้าหนู กับ เจ้าหมี ที่พาเด็กๆไปผจญภัยพร้อมเรียนรู้เปียโน เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการฟังเสียง โน้ตทำนอง จังหวะ และทักษะพื้นฐานการเล่นเปียโน พร้อมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องอย่างสนุกสนาน

เปียโน เปียโนเดี่ยว ( piano ) สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป เรียนกับครูแบบตัวต่อตัวโดยใช้เปียโนอัพไลท์ ในการเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ตั้งแต่การอ่านโน้ต การฟัง การวางมือ การนั่งที่ถูกต้อง และฝึกการแสดง เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนในระดับพื้นฐานแล้วจะสามารถพัฒนาการเรียนในระดับสูงต่อไปได้อย่างถูกต้อง

กลองชุด สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป เรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน เนื้อหาการเรียน ฝึกตีกลองตั้งแต่พื้นฐาน การอ่านโน้ตตามหลักทฤษฎีที่ถูกต้อง ฝึกการตีกลองในจังหวะต่างๆ และสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องของกรูฟ ( Groove ) ดนตรี

กีตาร์ สำหรับผู้เรียนอายุ 7 ขวบขึ้นไป เรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน เนื้อหาการเรียนตั้งแต่พื้นฐานในการเล่นกีตาร์ ประเภทของกีต้าร์ การอ่านโน้ต การจับกีต้าร์การวางมือ ท่านั่ง เทคนิคการเล่นกีตาร์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงได้ฝึกการแสดงออกต่อหน้าสาธารณะชน

ร้องเพลง สำหรับผู้เรียนอายุ 7 ขวบขึ้นไป เรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน เนื้อหาการเรียนฝึกทักษะการร้องเพลง การใช้เสียงที่ถูกต้อง การวอร์มเสียง และได้เรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงไปจนถึงการสื่อสารอารมณ์ ผ่านน้ำเสียง แววตา ท่าทาง และยังมีโทนเสียง ระดับเสียงต่างๆที่จำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการฝึกฝนและการนำมาใช้

ประโยชน์ของการเรียนดนตรี
ดนตรีช่วยในการพัฒนาร่างกายและสมองให้รู้จักคิดวิเคราะห์ การฝึกดนตรีตั้งแต่เด็กจะช่วยฝึกในเรื่องของความจำ ความอดทน สร้างวินัย ฝึกความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ มือซ้าย มือขวา หู ปาก และประสาทสัมผัสของร่างกายทุกส่วนให้ทำงานร่วมกัน ดนตรียังช่วยสร้างความมั่นใจ และการกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียนอีกด้วย

*** เวลาทำการ****
อังคาร – ศุกร์    10.00 น. – 18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์    9.00 น. – 18.00 น.  

* ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
* หนึ่งคอร์ส มีการเรียน 12 ครั้ง
* ค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

Contact Us

G Clef Music Studio

53/48 หมู่ที่4 ถนนชัยพฤกษ์ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150